Český Krumlov
Vzdálenost: Doudleby - Český Krumlov 17 km
Český Krumlov

Vzdálenost: Doudleby - Český Krumlov 17 km

Český Krumlov

Druhé turisticky nejnavštěvovanější místo České republiky. Díky zachovalému středověkému jádru města je zařazen od roku 1963 do městské památkové rezervace a od roku 1992 je na seznamu světového dědictví UNESCO.

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století. 

Přijeďte k nám...

Počet osob