Křížová cesta v Římově
Vzdálenost: 4 km od Doudleb. Procházka historií na 2 hodiny.
Křížová cesta v Římově

Vzdálenost: 4 km od Doudleb. Procházka historií na 2 hodiny.

Křížová cesta

V druhé polovině 17. století v Římově vzniklo na popud jezuity Jana Gurra poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou. V okolí kaple bylo vystavěno 25 barokních kapliček křížové cesty (tzv. Římovské pašije) s většinou dřevěnými sochami. Kapličky pocházejí z druhé poloviny 17. a z první čtvrtiny 18. století a jsou rozptýleny v okruhu 5 km. Jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě. 

Přijeďte k nám...

Počet osob