Římovská přehrada
Vzdálenost: Doudleby - Římovská přehrada 4 km
Římovská přehrada

Vzdálenost: Doudleby - Římovská přehrada 4 km

Vodní nádrž Římov

Nádrž byla vybudována v letech 1971-1978 na řece Malši jižně od Českých Budějovic v ř. km 21,851. Vodní dílo slouží jako zdroj vody pro vodárenskou soustavu Jižní Čechy a zajišťuje trvalý minimální průtok v toku pod přehradou v množství 650 l/s a min. průtok v profilu Roudné v množství 1,2 mVs. Délka vzdutí v nádrži dosahuje 13 km a zátopová plocha je 210 ha. Hráz vodního díla je kamenitá sypaná z místních materiálů. Těsnící jádro je ze sprašových hlín. Mezi těsněním a stabilizační částí je dvoustupňový filtr. 

Přijeďte k nám...

Počet osob