Schwarzenbergská hrobka v Domaníně
Vzdálenost Doudleby - Třeboň 30 km
Schwarzenbergská hrobka v Domaníně

Vzdálenost Doudleby - Třeboň 30 km

Hrobka Schwarzenbergů

Hrobka se nachází nedaleko města Třeboně, 1 km od třeboňského zámku v anglickém parku na jihovýchodní straně rybníka Svět. O stavbu se zasloužili především Jan Adolf II. Schwarzenberg se svou manželkou kněžnou Eleonorou.

Od roku 1784 byli příslušníci schwarzenberského rodu pohřbíváni v nedalekém hřbitovním kostelíku sv.Jiljí. Ten byl v druhé polovině 19.století již zaplněn a nevyhovoval přísným hygienickým předpisům. Původní projekt hrobky navrhl významný rakouský architekt Jan Schmidt. Nebyl ale dostatečně obeznámen s problematickou podloží, proto jej podle místních podmínek upravil knížecí stavitel Damasius Deworetzky. Stavba započala roku 1874 vybudováním složitého systému odvodnění hrobky, zapuštěné pod úrovní terénu. Na stavbě hrobky se pracovali řemeslníci z celých jižních Čech. Za 2,5 roku výstavby bylo prostavěno přes 251 000 zlatých.

Novogotická stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníků je dvoupodlažní. Prostor kaple, zasvěcené Božskému Vykupiteli, byl vyzdoben oltářem, který zhotovil sochař Josef Pokorný z bílého pískovce, sádry a istrijského mramoru. Zvláštností hrobky je oltář, který je v kryptě situován na jih. V hrobce je umístěno 26 rakví. Těla jsou nabalzamovaná a uložena v dvouplášťových rakvích. Každý z členů rodu skrývá zajímavý životní příběh. Schwarzenberkové většinou umírali na nemoci, jako byl záškrt, zápal plic či tragická úmrtí. Ve svíčkami osvětlené kapli hrobky, akusticky výborně ozvučené, se konají koncerty a různé jiné kulturní akce. 

Přijeďte k nám...

Počet osob