Zámek Červená Lhota
Vzdálenost: Doudleby - Červená Lhota 45 km
Zámek Červená Lhota

Vzdálenost: Doudleby - Červená Lhota 45 km

Červená Lhota

Stavba červenolhotského zámku ve svém jádru skrývá zbytky původní tvrze ze 14. století. Dnešní renesanční budova vznikla po roce 1530 a byla dále několikrát upravena. Zámecké interiéry prvního patra mají dispozici z 80. let 17. století. Představují dnes autentickou podobu šlechtického bytu posledních majitelů z doby kolem roku 1910.

Historický kalendář

 • pol. 13. stol. Na severním okraji dominia Pánů z Hradce byla v rámci kolonizace založena ves Lhota.
 • 1465 První písemná zpráva o existenci tvrze ve Lhotě. Petr ze Zásmuk získal tvrz ve Lhotě jako dědictví po svém otci Ctiborovi.
 • před 1530 Doložen jako majitel tvrze ve Lhotě Diviš Boubínský z Újezda.
 • kol. 1530 Lhotu zakoupila rytířská rodina Kábů z Rybňan.
 • 1542 - 1555 Jan Kába nechal starou tvrz přestavět renesančně podle projektu italského stavitele Honse Vlacha.
 • 1555 Poprvé se objevuje název Nová Lhota.
 • 1557 Založena zámecká kaple Nejsvětější Trojice.
 • 1597 Novou Lhotu kupil Vilém Rut z Dírné, čímž došlo k scelení panství Dírná a Deštná.
 • 1602 Poprvé se v pramenech objevilo označení Červená Lhota, vycházející z nové barevnosti omítek tvrze.
 • 1621 Červená Lhota byla Rutům jako utrakvistům konfiskována a byla obsazena císařským rytmistrem Antoniem Brucciem. Za jeho působení vznikly v Deštné Lázně.
 • 1635 Zámecká kaple byla opravena znovu vysvěcena z získala statut filiálního kostela.
 • 1639 Bruccio zemřel jako bezdětek a panství připadlo Zemské královské komoře.
 • 1641 Lhotu koupil Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, nejvyšší kancléř Království Českého a majitel panství hradeckého.
 • 1658 - 1678 Stavební úpravy proměnily někdejší tvrz v barokní zámeček užívaný jako letohrádek. Na náročné výzdobě interiérů nově koncipovaného prvního patra se podíleli i I. Cometta a G. G. Tencalla.
 • 1693 Slavatové vymřeli po meči, a zámek sňatkem přešel do držení rodu Windischgrätzů.
 • 1755 Zadlužený červenolhotský najetek koupil od Windischgrätzů rakouský šlechtic František de Paula z Gudenusu.
 • 1774 Velký požár zničil zámecké hospodářské budovy i skladovanou úrodu. Zámek zůstal ohněm nedotčen.
 • 1796 Červenou Lhotu kupil baron Ignác Stillfried, který zde poskytl útočiště hudebnímu skladateli K. Dittersovi z Dittersdorfu.
 • 1814 Zámeckému kostelíku Nejsvětější Trojice byl odejmut statut filiálního kostela a následně byl jako zámecká kaple zrušen.
 • 1820 Panství koupil Jakub Veith.
 • 1835 Červenou Lhotu kupil Heinrich Eduard Schönburg - Hartenstein.
 • 1841 - 1863 Probíhala neogotická přestavba zámku podle projektu stavitelů J. Schaffera a J. Kocába.
 • 1901 Na návrší nad rybníkem byl založen anglický park.
 • 1902-1910 Zámek byl přestavěn v neorenesančním slohu za účasti architekta Humberta Walchera z Moltheimu.
 • 1907 Zásluhou faráře Bedřicha Kamarýta byl znovu obnoven statut zámeckého filiálního kostelíka Nejsvětější Trojice.
 • 1934 Vznikla na Červené Lhotě hrobka rodiny Schönburg-Hartenstein.
 • 1945 Zámek byl konfiskován na základě rakouské národnosti rodiny Schönburg- Hartenstein.
 • 1946 Na zámku byla umístěna dětská ozdravovna.
 • 1947 Zámek převzala do správy Národní kulturní komise.
 • 1949 Zámek byl zpřístupněn veřejnosti. 

Přijeďte k nám...

Počet osob